20180926_124409

W czasie za zawodów Silver Run 17.11.2018 zbieramy stare, zepsute tel. i tablety, prosimy o ich zabranie.

W trakcie zawodów odbywa się Piknik ekologiczny w czasie którego zbieramy stare, zepsute telefony i tablety, a w zamian przekazujemy sadzonki drzew.  Każdy Biegacz ub kibic przekazując takie urządzenia pomaga finansować darmowe, pozaszkolne  zajęcia wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży z domów dziecka, ośrodków wychowawczych oraz resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych.  Prosimy o zabranie takich urządzeń i dziękujemy za Państwa pomoc. http://www.power4young.pl/portfolio/portfolio-2/